nieuws

08/08/2017

Suikerziekte en het oog

Wat kan diabetes voor gevolgen hebben voor uw ogen?

 

Diabetes mellitus (suikerziekte) kan beschadigingen veroorzaken binnen het oog. 
Hierdoor kunnen blijvende beschadigingen aan het netvlies ontstaan, ook wel diabetische retinopathie (DRP) genoemd.
Bij suikerziekte is het van belang dat u uw ogen regelmatig laat controleren. Hoe langer iemand suikerziekte heeft, hoe groter de kans op diabetische retinopathie. Onze optometristen Rob en Moniek leggen het uit:

foto-1

Afwijkingen en beschadigingen aan het oog als gevolg van diabetes ontstaan vaak ongemerkt. Een gevaarlijke situatie, want als deze afwijkingen niet tijdig worden ontdekt en behandeld dan kan het gezichtsvermogen ernstig achteruit gaan met in het ergste geval blindheid als gevolg.

Diabetische retinophatie (DRP)

Diabetische retinopathie is een complicatie van suikerziekte waarbij veranderingen optreden in de bloedvaten van het netvlies. Deze veranderingen kunnen zich op twee manieren voordoen:
1. De wand van de kleine bloedvaten verandert waardoor lekkage van vocht en bloed kan optreden (exsudatieve retinopathie).
2. Er worden nieuwe bloedvaatjes gevormd (proliferatie retinopathie). Deze nieuwe bloedvaatjes zijn erg broos en kunnen gemakkelijk bloedingen in het netvlies en glasvocht achter het oog veroorzaken.

Afwijkingen en beschadigingen aan het oog als gevolg van diabetes ontstaan vaak ongemerkt.

Onderzoek naar DRP

Als eenmaal de diagnose diabetes is gesteld, moet er uitgebreider oogonderzoek worden gedaan. Op verzoek van de huisarts maken we een fundusfoto of voeren we een fundusonderzoek uit, waardoor we de binnenkant van het oog kunnen bekijken. Onze optometristen Rob en Moniek zijn gecontracteerd door huisartsen in de regio om deze onderzoeken uit te voeren en te beoordelen.

Tijdens dit onderzoek wordt het netvlies goed bekeken, indien nodig wordt hiervoor de pupil met oogdruppels verwijd. Mochten wij een afwijking vinden dan beoordelen we de ernst ervan. Is de afwijking gering dan controleren we het over een jaar nog een keer, is de afwijking groter dan verwijzen we u oor naar de oogarts.

screen-shot-2017-01-05-at-14-01-52

Behandeling van DRP

Mocht er een afwijking in het netvlies zijn geconstateerd, dan kan een laserbehandeling in veel gevallen een uitkomst bieden. Met een laser kunnen zeer gericht de binnenzijde van het oog en het netvlies bereikt worden. In het geval van exsudatieve retinopathie wordt de laser gebruikt om de lekkende bloedvaten dicht te ‘lassen’.
Als er sprake is van proliferatie retinopathie (en er dus nieuwe bloedvaatjes zijn gevormd) dan moet vrijwel het gehele netvlies met laserstralen worden behandeld.

Schippers Optiek is gecontracteerd door OCE Nijmegen (Organisatie Chronische Eerstelijnszorg) om de onderzoeken uit te voeren in het kader van chronische eerstelijns zorg om u te kunnen voorzien van de juiste behandeling.

Schippers Optiek is gecontracteerd door OCE Nijmegen om de onderzoeken uit te voeren in het kader van chronische eerstelijns zorg.

Omdat het mogelijk is al geruime tijd aan suikerziekte te lijden zonder daar iets van te merken, is het verstandig om de ogen te laten controleren zodra er suikerziekte is vastgesteld. Deze controle dient tweejaarlijks plaats te vinden zodat we ook de afwijkingen aan het oog kunnen zien die (nog) geen klachten geven. We kunnen hier direct op reageren met een behandelplan waardoor verdere beschadiging voorkomen of afgeremd kan worden. Door onze nauwe samenwerking met uw huisarts wordt dit onderzoek vergoed.

Wij werken altijd op afspraak zodat we voldoende tijd kunnen nemen om dit onderzoek uit te voeren. Een afspraak maken kan hier via onze website of telefonisch via 024-6751399.

Kent u onze oog-gezonde recepten al? Bekijk hier alle recepten